Zewnętrzny dyrektor finansowy - JGBS - Manufaktura przedsiębiorczości

Dyrektor finansowy

Rozwijaj się z naszym wsparciem

Zewnętrzny dyrektor finansowy

Rozwój

Rozwijasz się, ale czujesz, że coś Cię wstrzymuje? Masz możliwość zwiększyć sprzedaż, ale brakuje gotówki w obiegu? To czas, aby stworzyć profesjonalny model finansowania każdego kanału Twojej sprzedaży.

Oferujemy:

 • Ustalenie procesów oraz źródeł finansowania.
 • Wskazanie możliwości wzrostu i potrzeb finansowych.
 • Pomoc w rozmowach z bankiem przy pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania.
 • Pomoc w przygotowaniu budżetów oraz planów rozwoju.
 • Stworzenie narzędzi kontrolujących Cash Flow w firmie.
Oszczędności

Szukasz oszczędności w firmie lub chcesz wprowadzić system kontroli kosztów? To czas, aby stworzyć profesjonalne narzędzia oraz polityki, które każdemu zarządzającemu pomogą zwiększyć świadomość wypływu gotówki na wszystkich poziomach firmy.

Oferujemy:

 • Stworzenie narzędzi kontroli kosztów.
 • Stworzenie procedur wewnętrznych oraz przeszkolenie pracowników w ich zakresie.
 • Dostosowanie księgowości do potrzeb informacyjnych.
 • Ustalenie procesów obiegu dokumentów w firmie oraz płatności.

 

Księgowość

Chcesz usprawnić komunikację ze swoim biurem rachunkowym lub czujesz, że czas pomyśleć o wewnętrznym dziale księgowości?

Oferujemy:

 • Stworzenie planu kont pod potrzeby prowadzonej działalności.
 • Ustalenie potrzeb raportowych z danych z księgowości.
 • Pomoc w zbudowaniu wewnętrznego działu księgowości oraz płynne przejęcie księgowości z biura rachunkowego.
 • Zewnętrzny nadzór nad działami księgowości lub biurem rachunkowym.
Analiza dla banku

Planujesz inwestycję i musisz przygotować analizę dla banku?

Oferujemy:

 • Stworzenie prognoz finansowych.
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych.
 • Negocjacje z bankiem.
Waluta obca

Prowadzisz sprzedaż lub kupujesz w walucie obcej?

Oferujemy:

 • Pomoc w zabezpieczaniu różnic kursowych.
 • Dobór odpowiednich źródeł finansowania transakcji zagranicznych.
 • Pomoc w stworzeniu wewnętrznej polityki walutowej.