JGBS – kompleksowa usługa dla rozwoju Twojej firmy

Reorientacja biznesowa

Stworzyliśmy kompleksową usługę na potrzeby firm, które z małych chcą przekształcić się w średnie lub ze średnich w duże

Reorientacja biznesowa

Stworzyliśmy kompleksową usługę na potrzeby firm, które z małych chcą przekształcić się w średnie lub ze średnich w duże. Chcąc dalej rosnąć, firma musi być na to gotowa od strony modelu biznesowego. Wewnętrznie uporządkowane schematy i procedury dają podstawy, aby organizacja miała silny fundament wspierający sprzedaż, a pracujący w niej ludzie przejrzystość w sposobach działania. Sformalizowanie wewnętrznych zasad funkcjonowania jest niezbędne do sprawnego i bezpiecznego zarządzania całą firmą.

W RAMACH TEJ USŁUGI OFERUJEMY:
  • Tworzenie w organizacji procesów usprawniających przepływ informacji oraz umożliwiających dalszy rozwój firmy zarówno w kraju, jak i na skalę międzynarodową.
  • Tworzenie krótko i długoterminowych planów strategicznych.
  • Tworzenie krótko i długoterminowych planów finansowych.
  • Wsparcie kadry zarządzającej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne.
  • Wsparcie kadry zarządzającej przy ustalaniu nowych strategii biznesowych i usprawnieniu obecnych przez najlepszych menedżerów z całego świata z naszego Klubu Eksperta JGBS.
GŁÓWNE KORZYŚCI DLA FIRMY PO BIZNESOWEJ REORIENTACJI:
  • Przygotowanie firmy do dalszego rozwoju.
  • Profesjonalny wizerunek w oczach banku.
  • Usprawnienie przepływu informacji w firmie.
  • Sprawniejsza kontrola nad firmą dla osób zarządzających.
  • Łatwiejszy sposób adaptacji nowych pracowników.